• Wynajem poduszki zderzeniowej TMA

  Zobacz
 • Zamiatarka zawieszana PRONAR

  AGATA ZM-1600

  Zobacz
 • Ciągnik PRONAR 5340

  Zobacz
 • Posypywarki Schmidt

  Schmidt Stratos BASIC

  Zobacz

Doradca Handlowy
603 741 055

Kompleksowe utrzymanie dróg


Kompleksowe utrzymanie dróg
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym utrzymaniu dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz autostrady A4 na zlecenie GDDKiA. Świadczymy usługi z zachowaniem najwyższego stopnia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego oraz pracowników pracujących na drodze. Dla spełnienia oczekiwań użytkowników dróg w zakresie zapewnienia płynności i komfortu jazdy, w każdych warunkach atmosferycznych, stosujemy sprzęt najwyższej technologii. Zakres naszych usług związanych z letnim utrzymaniem dróg:
-wycinka drzew, krzewów, samosiejek, koszenie traw,
-mechaniczne oczyszczanie na wierzchni dróg, chodników i parkingów,
-mycie oznakowania pionowego,
-remonty cząstkowe dróg,
-remonty chodników ( obrzeża, krawężniki, nawierzchnie chodników ),
-remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu ( bariery energochłonne, oznakowanie pionowe i poziome),
-remonty poboczy, rowów, systemów odwodnień.
Zimowe utrzymanie dróg
-odśnieżanie dróg i chodników,
-likwidacja śliskości dróg, chodników i przejść ,
-wywóz śniegu,
-usuwanie nabojów lodowych.

Roboty drogowe i transport samochodowy.
Zajmujemy się budową i remontem dróg, rowów, cieków wodnych, chodników, parkingów oraz placów manewrowych, a także konserwacją obiektów mostowych.
Posiadamy licencję na usługi transportowe oraz certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Oferujemy transport materiałów sypkich samochodami ciężarowymi o ładowności od 5t do 26t.

Koszenie traw i wycinka drzew
Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie koszenia dużych obszarów zielonych, karczowania terenów zaniedbanych oraz wycinki drzew. Wykonujemy te usługi za pomocą specjalistycznego sprzętu min. ciągników do skarp z kosiarkami bijakowymi (po których grabienie jest zbędne), rębaki do gałęzi, 13m zwyżka do wycinki drzew.
 
Mechaniczne Zamiatanie
Oferujemy mechaniczne zamiatanie dróg, placów i parkingów. Posiadamy wydajne i nowoczesna zamiatarki które sprzątną szybko każdą powierzchnię. Nasze zamiatarki wyposażone są w urządzenia zraszające, które zapobiegają pyleniu w procesie zamiatania, szczotki boczne umożliwiające wymiatanie śmieci wzdłuż krawężników oraz posiadają system odkurzający, który zasysa zamiatany brud i umieszcza go w specjalnym zbiorniku.

Usługi Dźwigowe

Oferujemy usługi dźwigowe na terenie małopolski. Posiadamy 2 ładowarki teleskopowe o udźwigu 3,5 ton wraz z koszem do transportu ludzi który posiada badania udt, oraz samochód ciężarowy do transportu wyposażony w hds o udźwigu 6500kg.

 

Galeria:

Sprzedaż sprzętu komunalnego